easygeo Preloader

Vodní zdroje

Jednoduše, odborně a rychle

Vodní zdroje

Zajištění nového vodního zdroje se často stává nejdůležitějším a limitujícím prvkem budování Vašeho domova. Vždy si proto ověřte, zda hydrogeolog na lokalitu přijede, provede terénní průzkum a bude vykonávat hydrogeologický dozor při vrtných pracích. Neodborně, od stolu zpracované posudky v kombinaci s neprofesionálně provedenými vrtnými pracemi téměř vždy vedou k sousedským sporům a správním řízením s nemalými finančními následky. Svým zákazníkům nabízíme komplexní péči a kvalitně zpracované posudky.

Jak takový průzkum probíhá?

Fáze 1
 • Provedení terénního průzkumu, mapování okolních jímacích objektů a potenciálních zdrojů znečištění

 • Vypracování projektu průzkumného hydrogeologického vrtu. V projektu navrhneme technické parametry vrtu v souladu se zjištěnými parametry hydrogeologického prostředí. Nic nepíšeme od stolu!!! Projekt se předkládá ke schválení vodoprávnímu úřadu.

 • Fáze 2

  Tato fáze je mnohdy přehlížena a vynechávána, ačkoliv patří k nejdůležitějším. Zanedbání povinností hydrogeologa může mít fatální důsledky.


 • Nejprve musí být splněny ohlašovací povinnosti. Průzkum se eviduje v Geofondu a 15 dní před zahájením vrtných prací se ohlásí obci.

 • Následují vlastní vrtné práce. Zde více než kde jinde platí rčení „Nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci“. Věnujte čas prověření firmy a hydrogeologa, kteří budou vrtné práce realizovat. Mnoho firem nemá dostatečné vybavení, šetří na vystrojení vrtu, nerealizuje těsnění a obsyp vrtu. Zaplatíte tedy o několik tisíc méně, ale existuje vysoká pravděpodobnost zhroucení vrtu, propojení kolektorů či stržení hladiny podzemních vod v okolních jímacích objektech. Vrtné práce si sami dozorujeme, spolupracujeme s prověřenými firmami a práci věnujeme potřebný čas i péči. Dle zastižených přítoků na lokalitě stanovíme finální hloubku a vystrojení vrtu. Během vrtných prací monitorujeme okolní jímací objekty tak, abychom předešli případným sporům.

 • Po vrtných pracích následují hydrodynamické zkoušky provedené odborně způsobilou osobou. Cílem zkoušek je stanovení vydatnosti vrtu a kvality jímané vody

 • Neváhejte nás kontaktovat pokud:

 • Plánujete stavbu rodinného domu a řešíte likvidaci srážkových či přečištěných odpadních vod

 • Potřebujete zajistit zdroj pitné vody. Spolupracujeme se zkušenými odborníky a prověřenými firmami, které svou práci dělají poctivě. Pro nový zdroj zajistím také čerpací zkoušky a karotážní měření.

 • Potřebujete pro svou budoucí stavbu znát základové poměry nebo pokud se v tom vše ztrácíte a potřebujete jen poradit 😊

 • Působíme ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Po vzájemné dohodě jsme schopní nabídnout své služby i jiných lokalitách.

  mapa