easygeo Preloader
Jednoduše, odborně a rychle

Hydrodynamické polní zkoušky

 • Hydrodynamické polní zkoušky jsou nezbytné pro optimální stanovení množství odebírané vody tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu na hydrogeologický režim lokality – tj. aby nedošlo k ovlivnění okolních jímacích objektů a možným sporům

 • Hydrodynamická zkouška se skládá ze dvou částí – čerpací zkoušky a stoupací zkoušky.

 • Data ze zkoušek slouží k matematickému výpočtu vydatnosti vodního zdroje

 • Čerpací zkouška

 • Jímací objekt se osadí čerpadle a je jímáno konstantní množství vody. Během čerpání je měřen pokles hladiny

 • Stoupací zkouška

 • Následuje bezprostředně po ukončení čerpací zkoušky. Sleduje se nástup hladiny podzemní vody v čase

 • Vsakovací zkouška

 • Slouží k získání informací o propustnosti prostředí. Na pozemku se provede nejčastěji jádrový vrt do vhodné hloubky

 • Následně je provedena nálevová zkouška, během níž se měří pokles hladiny v sondě v čase

 • Výsledkem je stanovení koeficientu vsaku, který slouží k výpočtu vsakovacího prvku

 • Karotážní měření

 • Provádí se za účelem ověření správného provedení vrtu a vyloučení hydraulického zkratu

 • Ekonomické měření – využíváme konduktometrie (prosolení) a termometrie
 • Neváhejte nás kontaktovat pokud:

 • Plánujete stavbu rodinného domu a řešíte likvidaci srážkových či přečištěných odpadních vod

 • Potřebujete zajistit zdroj pitné vody. Spolupracujeme se zkušenými odborníky a prověřenými firmami, které svou práci dělají poctivě. Pro nový zdroj zajistím také čerpací zkoušky a karotážní měření.

 • Potřebujete pro svou budoucí stavbu znát základové poměry nebo pokud se v tom vše ztrácíte a potřebujete jen poradit 😊

 • Působíme ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Po vzájemné dohodě jsme schopní nabídnout své služby i jiných lokalitách.

  mapa