easygeo Preloader

Srážkové vody

Jednoduše, odborně a rychle

Srážkové vody

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod je nezbytný pro optimální řešení vsakování srážkových vod tak, aby nedocházelo k podmáčení terénu, kontaminaci jímacích objektů či podmáčení stavebních konstrukcí.

 • V rámci hydrogeologického průzkumu jezdím vždy na lokalitu a provádím terénní průzkum, sondáž a vsakovací zkoušky.

 • Nikdy neplaťte posudky bez realizace terénních průzkumů a nezbytné sondáže → šetříte tím nejen svou nervovou soustavu, ale také nemalé finanční prostředky za neodbornou práci, která může vyústit v sousedské a právní spory

 • Vsakování srážkových vod je možné řešit několika způsoby:

 • Perforované potrubí ve štěrkovém obsypu

 • Vsakovací tunely, bloky či boxy. Jedná se o sofistikovanější a ekonomicky náročnější řešení. Používá se nejčastěji pro větší vsakovací plochy

 • Vsakovací šachty se používají v případě vsaku do hlubších vrstev

 • Jak takový průzkum probíhá?

 • Přijedeme na lokalitu a provedeme podrobný terénní průzkum, případně mapování okolních jímacích objektů

 • Určíme vhodné místo pro realizaci vsakovacího prvku a provedeme potřebné sondážní práce

 • V případě potřeby realizujeme vsakovací zkoušku. Ta slouží k přesnějšímu stanovení propustnosti prostředí.

 • Vsakovací zkoušky realizujeme za pomoci ručních vrtacích souprav či přenosných vibračních souprav. Díky použití této techniky nedochází k poškození zkoumaného pozemku

 • Navrhneme vhodný retenčně-vsakovací systém

 • Vše sepíšeme do podrobného a srozumitelného hydrogeologického posudku

 • Neváhejte nás kontaktovat pokud:

 • Plánujete stavbu rodinného domu a řešíte likvidaci srážkových či přečištěných odpadních vod

 • Potřebujete zajistit zdroj pitné vody. Spolupracujeme se zkušenými odborníky a prověřenými firmami, které svou práci dělají poctivě. Pro nový zdroj zajistím také čerpací zkoušky a karotážní měření.

 • Potřebujete pro svou budoucí stavbu znát základové poměry nebo pokud se v tom vše ztrácíte a potřebujete jen poradit 😊

 • Působíme ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Po vzájemné dohodě jsme schopní nabídnout své služby i jiných lokalitách.

  mapa