easygeo Preloader
Jednoduše, odborně a rychle

O nás

Hydrogeologické průzkumy a geologické práce jednoduše, odborně a rychle. Za svou praxi jsme zrealizovali stovky hydrogeologických průzkumů, geologických sond, vsakovacích a čerpacích zkoušek. Ke každé zakázce přistupuji individuálně, s cílem najít nejlepší možné řešení bez zbytečných komplikací.

Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické polní zkoušky jsou nezbytné pro optimální stanovení množství odebírané vody tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu..

Vodní
zdroje

Zajištění nového vodního zdroje se často stává nejdůležitějším a limitujícím prvkem budování Vašeho domova.

Srážkové
vody

Hydrogeologický průzkum pro vsakování srážkových vod je nezbytný pro optimální řešení vsakování srážkových vod...

ČOV

Čistírny odpadních vod jsou budovány především v oblastech bez možnosti připojení na kanalizaci.

Neváhejte nás kontaktovat pokud:

  • Plánujete stavbu rodinného domu a řešíte likvidaci srážkových či přečištěných odpadních vod

  • Potřebujete zajistit zdroj pitné vody. Spolupracujeme se zkušenými odborníky a prověřenými firmami, které svou práci dělají poctivě. Pro nový zdroj zajistím také čerpací zkoušky a karotážní měření.

  • Potřebujete pro svou budoucí stavbu znát základové poměry nebo pokud se v tom vše ztrácíte a potřebujete jen poradit 😊

  • Působíme ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Po vzájemné dohodě jsme schopní nabídnout své služby i jiných lokalitách.

    mapa