easygeo Preloader

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Jednoduše, odborně a rychle

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod jsou budovány především v oblastech bez možnosti připojení na kanalizaci. V rámci hydrogeologického průzkumu jezdím vždy na lokalitu a provádím terénní průzkum, sondáž a vsakovací zkoušky. Nikdy neplaťte posudky bez realizace terénních průzkumů a nezbytné sondáže → šetříte tím nejen svou nervovou soustavu, ale také nemalé finanční prostředky za neodbornou práci, která může vyústit v sousedské a právní spory

Jak takový průzkum probíhá?

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních jímacích objektů.

 • Ve spolupráci s projektantem (stavebníkem) určíme nejvhodnější místo k realizaci vsakování

 • Provedeme nezbytné sondážní práce a stanovíme hydraulické parametry prostředí.

 • S ohledem na místní podmínky navrhneme nejvhodnější způsob likvidace přečištěných odpadních vod.

 • Stanovíme rozměr vsakovacího prvku, množství vypouštěné přečištěné odpadní vody a zhodnotíme možné vlivy vypouštění na prostředí.

 • Výstupem je přehledný hydrogeologický posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou.

 • Rádi Vám zajistíme i projektovou dokumentaci

 • Neváhejte nás kontaktovat pokud:

 • Plánujete stavbu rodinného domu a řešíte likvidaci srážkových či přečištěných odpadních vod

 • Potřebujete zajistit zdroj pitné vody. Spolupracujeme se zkušenými odborníky a prověřenými firmami, které svou práci dělají poctivě. Pro nový zdroj zajistím také čerpací zkoušky a karotážní měření.

 • Potřebujete pro svou budoucí stavbu znát základové poměry nebo pokud se v tom vše ztrácíte a potřebujete jen poradit 😊

 • Působíme ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji. Po vzájemné dohodě jsme schopní nabídnout své služby i jiných lokalitách.

  mapa